MAILING ELECTORAL

La solució per al mailing electoral

Disseny i impressió de cartes, flyers, díptics o tríptics.

Per la nostra capacitat de gestió integral en campanyes electorals, oferim el servei dels materials gràfics necessaris en el mailing electoral com: el disseny i la impressió de cartes, flyers, díptics o tríptics i publicitat de campanyes electorals en qualsevol tipus de format de manera que el considerem clau en els missatges cap a l’electorat.

Com a valor afegit en la impressió de les cartes, flyers, díptics o tríptics fem servir paper garantit pels principis i criteris del FSC (Forest Stewardship Council) que descriuen els elements o normes essencials de la gestió ambiental apropiada, socialment beneficiosa i econòmicament viable.

Disseny i impressió de les paperetes de votació.

Per a les campanyes electorals són de format exclusiu les paperetes de votació per a eleccions al parlament europeu, eleccions municipals, eleccions autonòmiques i eleccions al congrés dels diputats i senat d’Espanya.

Disseny i impressió dels sobres d’enviament.

Realitzem especialment els sobres d’enviament, dins de la normativa de correus i amb el disseny únic per a cada cas. El paper amb què es fabriquen sempre està acollit al PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certification Shemes). Aquest programa de gestió forestal sostenible comprèn un conjunt d’activitats orientades a la protecció, planificació i explotació dels boscos basats en el rendiment sostenible de la producció, permetent la conservació de la biodiversitat.

Impressió dels diferents models de sobres de votació

El nostre treball en la gestió del mailing electoral, requereix complir estrictament amb la normativa electoral de cadascuna de les campanyes electorals. Pel que estem preparats per a la realització i impressió dels diferents models de sobres de votació per a les diferents eleccions al parlament europeu, eleccions municipals, eleccions autonòmiques i eleccions al congrés dels diputats i senat d’Espanya.

Per a les campanyes electorals considerem un valor afegit, pel secret de vot, el subministrament dels sobres de votació.

Les millors impremtes del sector treballen integrades en el nostre equip humà pel que estem preparats per donar resposta als volums requerits en les campanyes electorals, tenint en compte el reduït període de terminis des de l’aprovació de les paperetes electorals fins a les dates de lliurament del mailing electoral a Correus.

Manipulació de tots els elements.

Tots els aspectes legals, que són d’obligat compliment, fan que la nostra logística s’esforci a tenir tots els aspectes de la gestió integral en coordinació per a un excel·lent mailing electoral.

Comptem amb infraestructura i maquinària d’última generació per a l’automatització del mailing electoral. Manipular tots els elements, fullet, papereta de votació i sobre de votació dins el sobre d’enviament i la seva adreçat ens dona el grau de productivitat i seguretat en la qualitat de l’enviament de mailing electoral.